NASLOV NOSILEC NIVO ROK IZVEDBE
LOGIKA Nataša Kermc

šolsko

državno

26.9.2019

19.10.2019

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Nataša Kermc

šolsko

državno

4.12.2019

1.2.2020

KRESNIČKA

 

Andreja Dragovan,

Marinka Šipec

šolsko 5.2.2020
MATEMČEK Nataša Kermc

šolsko

državno

8.11.2019

23.11.2019

LOGIČNA POŠAST Nataša Kermc

šolsko

državno

8.5.2020

22.5.2020

BIOLOGIJA Marinka Šipec

šolsko

državno

16.10.2019

29.11.2019

ANGLEŠČINA         9. razred Simona Lipej

šolsko

regijsko

državno

14.11.2019

16.1.2020

17.3.2020

ANGLEŠČINA         8. razred Simona Lipej

šolsko

državno

21.10.2019

25.11.2019

NEMŠČINA             8. razred Simona Lipej

šolsko

državno

21.11.2019

12.3.2020

PREGLOVO PRIZNANJE (KEM) Marinka Šipec

šolsko

državno

20.1.2020

4.4.2020

CANKARJEVO PRIZNANJE (SLJ)

 

Sabina Vračun

 

šolsko

področno

državno

12.11.2019

9.1.2020

7.3.2020

CANKARJEVO PRIZNANJE (SLJ)

Sabina Vračun,

Vanja Kolar Ivačič
4. in 5. r.

šolsko

12.11.2019

MEHURČKI (SLJ)

Sabina Vračun,

razredničarke 1.–3. r.

šolsko 2.4.2020
ŠTEFANOVO PRIZNANJE (FIZ) Dragica Šket

šolsko

področno

državno

5.2 2020

27.3.2020

9.5.2020

VEGOVO BRONASTO PRIZNANJE (Kenguru) Dragica Šket, razredničarke 1.–5. r. šolsko 19.3.2020
VEGOVO  PRIZNANJE          (MAT) Dragica Šket

šolsko

državno

19.3.2020

18.4.2020

ZGODOVINA Ivan Hriberšek

šolsko

območno

državno

3.12.2019

4.2.2020

14.3.2020

GEOGRAFIJA Ivan Hriberšek

šolsko

območno

državno

11.12.2019

13.2.2020

14.4.2020

CICIVESELOŠOLSKI DAN Anica Hriberšek šolsko april 2020
RAČUNANJE JE IGRA Simona Krištofić šolsko maj 2020
Revija OPZ in MPZ Polona Pevec Pungeršek medobčinsko srečanje april 2020

BRALNA ZNAČKA,

S KNJIGO V SVET,

EKO BRALNA ZNAČKA

Sabina Vračun,

Stane Dragovan,          razred. 1.–5. r., Andreja Dragovan

šolsko

19. 5. 2020

april 2020

BOBER

Stane Dragovan,

Nataša Kermc

šolsko

državno

11.–15.11.2019

18.1.2020

ŠPORTNA TEKMOVANJA Roman Urek šolsko, medobčinsko, regijsko, državno

po razpisih

MŠZ Šmarje

 

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)