NASLOV  NOSILEC  NIVO  ROK IZVEDBE 
LOGIKA  Mateja Vojsk 

Šolsko 

Regijsko 

državno 

29. 9. 2022 

22. 10. 2022 

12. 11. 2022 

MATEMČEK  Mateja Vojsk 

šolsko   

državno 

11. 11. 2022 

26. 11. 2022 

LOGIČNA POŠAST  Mateja Vojsk 

šolsko   

državno 

5. 5. 2023 

21. 5. 2023 

RAZVEDRILNA  

MATEMATIKA 

Mateja Vojsk 

šolsko   

državno 

30. 11. 2022 

25. 11. 2022 

KRESNIČKA                        Ksenja Belina 

šolsko   

 

6. 4. 2023 
BIOLOGIJA                        

Urška Tomše 

 

šolsko   

državno 

19. 10. 2022 

2. 12. 2022 

ANGLEŠČINA,                  

 8. in    9. razred 

Simona Lipej 

šolsko 

državno 

22. 11. 2022 

30. 3. 2023 

        
PREGLOVO PRIZNANJE (KEM)  Marinka Šipec 

šolsko  

področno  

državno 

16. 1. 2023 

25. 3. 2023 

6. 5. 2023 

TEKMOVANJE  

IZ SLOVENŠČINE ZA 

CANKARJEVO PRIZNANJE (interesno) 

Sabina Vračun  

(6. in 7. razred), 

razredničarke od 1. do 5. r. 

  

šolsko  

  

4. 4. 2023 

TEKMOVANJE  

IZ SLOVENŠČINE ZA 

CANKARJEVO PRIZNANJE (selekcijsko) 

 

Sabina Vračun  

(8. in 9. razred) 

šolsko 

območno 

državno 

29. 11. 2022 

17. 1. 2023 

11. 3. 2023 

TEKMOVANJE 

v znanju fizike  

STEFANOVO PRIZNANJE 

Dragica Šket 

šolsko  

področno  

državno 

15. 2. 2023 

13. 4. 2023 

13. 5. 2023 

TEKMOVANJE  

v znanju matematike  Kenguru Vegova priznanja 

 

TEKMOVANJE v znanju matematike Vegova priznanja 

          

Dragica Šket, 

učiteljice MAT  

1.– 7. r. 

 

 

Dragica Šket 

8. in 9. razred 

 

 

šolsko 

regijsko 

državno 

 

 Šolsko 

Regijsko 

državno 

16. 3. 2023 

5. 4. 2023 

22. 4. 2023 

 

16. 3. 2023 

5. 4. 2023 

22. 4. 2023 

ZGODOVINA  Ivan Hriberšek 

šolsko    

državno 

6. 12. 2022 

9. 3. 2023 

GEOGRAFIJA  Ivan Hriberšek 

šolsko 

državno 

15. 11. 2022 

1. 4. 2023 

CICIVESELOŠOLSKI DAN  Simona Krištofić  šolsko   
RAČUNANJE JE IGRA  Nika Drimel  šolsko   
Revija OPZ in MPZ/ Regijski zborovski BUM  Polona Pevec Pungeršek  Medobčinsko/regijsko srečanje  13. 4. 2023 

BRALNA ZNAČKA,   

S KNJIGO V SVET 

Sabina Vračun,           razredničarke  

1.–5. r. 

šolsko   

EKO BRALNA ZNAČKA 

 

Andreja Klakočer  šolsko   

FINANČNA  

BRALNA ZNAČKA 

Marinka Šipec  šolsko  marec 2023 
ŠPORTNIK BRALEC    šolsko   
VESELA ŠOLA  Vanja Kolar Ivačič 

Šolsko 

državno 

8. 3. 2023 

12. 4. 2023 

BOBERČEK  Vanja Kolar Ivačič 
2.–5. r. 

šolsko  

 

od 7. do 11. novembra 2022 in od 14. do 18. novembra 2022 
MLADI BOBER  Roman Drstvenšek 
6.–9. r. 
  od 7. do 11. novembra 2022 in od 14. do 18. novembra 2022 
ŠPORTNA TEKMOVANJA  Roman Urek 

šolsko,  

medobčinsko, regijsko, državno 

po razpisih  

MŠZ Šmarje 

ZLATA KUHALNICA   Marinka Šipec 

regijsko 

državno 

regijsko 

27. 9. 2022 

Oktober 2022 

Maj 2023 

(Skupno 658 obiskov, današnjih obiskov 1)