NASLOV NOSILEC NIVO ROK IZVEDBE
LOGIKA Nataša Kermc

šolsko

državno

27. 9. 2018

20. 10. 2018

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Nataša Kermc

šolsko

državno

3. 12. 2018

26. 1. 2019

KRESNIČKA

 

Andreja Dragovan

Marinka Šipec

šolsko 6. 2. 2019
MATEMČEK Nataša Kermc

šolsko

državno

9. 11. 2018

24. 11. 2018

LOGIČNA POŠAST Nataša Kermc

šolsko

državno

10. 5. 2019

25. 5. 2019

BIOLOGIJA Marinka Šipec

šolsko

državno

17. 10. 2018

30. 11. 2018

ANGLEŠČINA                        9. razred Simona Lipej

šolsko

regijsko

državno

14. 11. 2018

17. 1. 2019

20. 3. 2019

ANGLEŠČINA                        8. razred Simona Lipej

šolsko

državno

15. 10. 2018

19. 11. 2018

PREGLOVO PRIZNANJE (KEM) Marinka Šipec

šolsko

državno

21. 1. 2019

30. 3. 2019

CANKARJEVO PRIZNANJE (SLJ)

 

 

MEHURČKI

Sabina Vračun,

razredničarki

4. in 5. r. (šolsko)

 

razredničarke 1.–3. r.

šolsko

področno

državno

 

šolsko

11. 12. 2018

23. 1. 2019

9. 3. 2019

 

5. 4. 2019

ŠTEFANOVO PRIZNANJE (FIZ) Dragica Šket

šolsko

področno

državno

6. 2. 2019

15. 3. 2019

6. 4. 2019

VEGOVO BRONASTO PRIZNANJE (Kenguru) Dragica Šket, razredničarke          od 1.–5. r.

šolsko

 

21. 3. 2019
VEGOVO  PRIZNANJE          (MAT)

Dragica Šket

 

šolsko

državno

21. 3. 2019

13. 4. 2019

ZGODOVINA Ivan Hriberšek

šolsko

področno

državno

4. 12. 2018

5. 2. 2019

16. 3. 2019

GEOGRAFIJA Ivan Hriberšek

šolsko

območno

državno

5. 1. 2019

6. 3. 2019

12. 4. 2019

CICIVESELOŠOLSKI DAN Anica Hriberšek šolsko 19. 4. 2019
RAČUNANJE JE IGRA Simona Krištofić

šolsko

 

maj 2019
Revija OPZ in MPZ Polona Pevec Pungeršek medobčinsko srečanje 12. 4. 2019

BRALNA ZNAČKA,

S KNJIGO V SVET,

 

EKO BRALNA ZNAČKA

Sabina Vračun,

Stane Dragovan,          razredničarke 1.–5. r. Andreja Dragovan

šolsko

april/maj 2019

 

 

april 2019

BOBER

Nataša Kermc,

Stane Dragovan,

razredniki 4.–9. r.

šolsko

državno

12.–16. 11. 2018

11. 1. 2019

ŠPORTNA TEKMOVANJA Roman Urek

šolsko,

medobčinsko, regijsko, državno

po razpisih

MŠZ Šmarje

 

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)