Naša šola je majhna podeželska, samostojna osnovna šola, ki je sestavni del prijetnega kraja Bistrica ob Sotli.

Istoimenska občina z enajstimi vasmi oz. zaselki obsega ravninski svet ob rekah Bistrici in Sotli ter slikovit gričevnat svet s številnimi vinogradi, kletmi pa tudi vikendi.

Starši naših otrok so v večini zaposleni, ob tem pa imajo doma tudi kmetije, nekaj pa je čistih kmetovalcev. Ukvarjajo se predvsem z vinogradništvom, živinorejo in sadjarstvom. Šolski okoliš obsega še sosednjo krajevno skupnost Polje ob Sotli, ki je prav tako izrazito kmetijska in se razprostira ob Sotli v smeri proti Podčetrtku. Na severovzhodu nas reka Sotla loči s sosednjim Kumrovcem in državo Hrvaško.

Vsled konstantnega padanja natalitete imamo iz leta v leto manj učencev (letos 127). V večini so vozači (75% – 80%) in se v šolo pripeljejo s posebnim avtobusom in kombijem. Zanje je organizirano jutranje varstvo, v okviru katerega se pripravljajo na pouk.

Pouk na predmetni stopnji poteka v specializiranih učilnicah za slovenski in tuji jezik, za glasbeno umetnost, za zemljepis, zgodovino, za biologijo, kemijo in fiziko ter za matematiko.

Knjižnica ima danes okoli 9.000 enot vpisanega gradiva. Vso gradivo je v knjižnici, vključno s strokovno literaturo. Izposoja poteka avtomatizirano, vključeni smo v sistem Cobiss.

Dobro opremljena tehniška delavnica omogoča kvalitetno delo pri pouku tehnike in tehnologije.

Športna vzgoja se odvija v sicer lepi, a premajhni telovadnici. V zimskem času oz. slabem vremenu se v njej večino ur stiskata dve skupini – učenci razredne in predmetne stopnje. Veliko lažje je, kadar se šport odvija na prostem, saj imamo urejene asfaltne, zelene in druge igralne površine.

Sestavni del šole je enota VRTEC PIKAPOLONICA.
Tudi predšolski otroci imajo dovolj urejenega prostora za igro na prostem, v telovadnico pa skoraj ne morejo.

Na šoli je zaposlenih 28 delavcev, od tega 21 pedagoških. Šolska svetovalna delavka, učitelj glasbe in učitelj likovne vzgoje dopolnjujejo delovno obvezo na sosednji šoli Kozje.

Učenci na številnih področjih dosegajo lepe rezultate v medobčinskem, regijskem in državnem merilu. Redno in tudi dokaj uspešno sodelujejo na tekmovanju za Cankarjevo, Vegovo, Preglovo in Stefanovo priznanje ter na tekmovanjih iz tujega jezika in logike.

Posebnost naše šole je skrinjica zaupanja. Njen namen je, da se pogovorimo o problemih in težavah, svetujemo drug drugemu, se veselimo uspehov, priznamo napake, se nasmejemo ipd.

Ponudba interesnih dejavnosti je bogata in raznolika. Mentorji so ob učiteljih tudi zunanji sodelavci. Tedensko se učenci lahko vključujejo v različne dejavnosti.

Redno organiziramo letno in zimsko šolo v naravi.

Precej pozonosti posvečamo prehrani učencev. Malicajo vsi, odločijo pa se lahko tudi za kosilo. Tisti, ki slednjega finančno ne zmorejo, lahko brezplačno dobijo opoldanski kruh z napitkom. Za vse pa je ves dan na razpolago brezplačen napitek in sadje.

Za sproščanje učencev je poskrbljeno z vsakodnevnim izvajanjem rekreativnega oz. aktivnega odmora za učence razredne in predmetne stopnje. Ob lepem vremenu se odvija na prostem, ob slabem pa v učilnicah, avli in telovadnici.

Vsi krajani, ne samo starši, v okviru možnosti radi pomagajo šoli pri realizaciji programa, mi pa se jim skušamo oddolžiti z dobrim delom, nudenjem prostorskih in drugih uslug ter s številnimi proslavami in prireditvami.

Zlasti smo povezani z zdravstvenimi delavci, ki se aktivno vključujejo v izvajanje zdravstvene vzgoje z učenci, starši in učitelji.

 

(Skupno 3.431 obiskov, današnjih obiskov 1)