Tako kot vsak začetek šolskega leta smo tudi letošnjega začeli z zanosom, s pričakovanjem, polnim upanja, načrtov, saj letos pouk začenjamo v novih in posodobljenih šolskih prostorih. Vsi natančno vemo, da sami prostori, pa naj bodo še tako vrhunsko urejeni, ne pomenijo veliko. Šolskemu prostoru oziroma šoli dajo dušo, pravo vrednost, učenci, starši, zaposleni na šoli, krajani, predstavniki lokalne skupnosti, skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v delo šole ali pa so samo naključni obiskovalci šole.

Vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam učenkam in učencem, ki morate v šolo prihajati z veseljem, se dobro počutiti, pridobiti ustrezna znanja in sposobnosti, ki vam bodo koristila pri nadaljnjem šolanju in v življenju, pridobiti morate ustrezne vzgojne navade in vrednote, ki so pomemben pogoj za vašo pozitivno osebnostno rast in nenazadnje tudi dobro počutje v ožji ali širši družbeni skupnosti. Nikoli pa ne smete pozabiti, da boste šolo kmalu  zapustili, a od nje se nikoli ne boste popolnoma ločili. Ostali vam bodo spomini. Nekateri se boste vrnili v vlogi učiteljev, delavcev in kar bo najbolj prijetno v vlogi staršev, zato vam polagamo na dušo, da gradite pozitiven odnos do šole, da aktivno sodelujete pri oblikovanju šole in nenazadnje, da ohranjate šolske prostore, jih čuvate in negujete tudi za bodoče generacije.

Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo pomembno javno delo in da smo ves čas pod budnim očesom učencev, staršev in da moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, naj si bo to učitelj ali katerikoli drugi zaposleni na šoli. Kljub temu smo tudi učitelji samo ljudje, doživljamo padce, vzpone, razočaranja, srečo … Tudi delavci šole potrebujemo pohvalo, spodbudo, ki nam dviguje avtoriteto, dostojanstvo … Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z učenci, s starši, ki bodo konstruktivno sodelovali pri oblikovanju šolskega programa, z lokalno skupnostjo, ki bo znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in izobraževanja. Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem učitelji učencem, ki počasi stopajo v najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.

Naj končam z verzi gospoda Toneta Pavčka, ki pravijo:

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce –
in da s sveta odganjaš sence.

V imenu zaposlenih OŠ Bistrica ob Sotli
Bogomir Marčinkovič
ravnatelj

(Skupno 2.660 obiskov, današnjih obiskov 2)