Učitelji razredniki

ZAP. ŠT.  IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK / POUČUJE  DRUGO 
Nika Drimel   1. razred/   vse predmete   razen LUM,   DOP, DOD  TJA 2. in 3. r.  Aktiv za 1. obdobje, proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, varstvo vozačev, dežurstvo, bralna značka, računanje je igra 
Brigita Ceraj  2. razred/   vse predmete  razen TJA,   DOP, DOD  Aktiv za 1. obdobje, proslave in prireditve, Zlati sonček, tekmovanja, aktivi za dejavnosti, dežurstvo, bralna značka, Mali logik in gibanje 
Ksenja   Belina    3. razred/   vse predmete   razen TJA, kolesarski izpit  vodja Aktiva za 1. obdobje, proslave, prireditve, tekmovanja, varstvo vozačev,   Zlati sonček, tečaj plavanja, aktivi za dejavnosti, EMZŠ, šolska mediatorka, dežurstvo, bralna značka 
4        Vanja   Kolar Ivačič  4. razred/    SLJ, MAT, LUM, DRU, GUM, NIT, ŠPO, DOP/DOD  vodja Aktiva za likovno umetnost, aktivi za dejavnosti, natečaji, proslave, prireditve, dežurstvo, oblikovanje publikacij, šolska mediacija, RO, dežurstvo, bralna značka, tekmovanja 
Andreja Klakočer     5. razred/   SLJ, LUM, GUM, DRU, NIT, RAP, DOP/DOD,          NIP UMET  Aktiv za 4. in 5. razred, tekmovanja, bralna značka, eko bralna značka, natečaji, proslave, prireditve, RO, dežurstvo, pedagoški vodja poletne šole v naravi, aktivi za dejavnosti 
Roman Urek  6. razred/ ŠPO 5., 6., 7., 8. in 9. r.   ŠZS (2),   NIP ŠPORT  vodja Aktiva ŠPO, član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo 
Ivan Hriberšek  7. razred/ GEO in ZGO 6.–9. r.,   DKE 7., 8. r.,   jutranje varstvo  član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanje iz geografije in zgodovine, RO, aktivi za dejavnosti, dežurstvo, prireditve (spominske ure ob državnih praznikih),   vodenje šolskega sklada 
Dragica Šket  8. razred/ MAT 6., 7., 8. in 9. r.,   FIZ 8. r.,  DOP, DOD  članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, članica Aktiva za naravoslovno-tehniške dejavnosti, tekmovanja iz znanja matematike in fizike, dežurstvo 
Sabina  Vračun  9. razred/ SLO 6., 7., 8. in 9. r.,  DOD, DOP,  IP GLK, RET  članica Aktiva za kulturne dejavnosti, Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, bralna značka, proslave in prireditve, tekmovanja, natečaji, lektoriranje, RO, dežurstvo, delo z nadarjenimi 

Drugi strokovni sodelavci

ZAP. ŠT.  IME IN PRIIMEK  POUČUJE / OPRAVLJA DELO  DRUGO 
Roman Drstvenšek  FIZ 9, IP ROM,  organizator informacijskih dejavnosti  član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanja, informatizacija šole, razstave, snemanje, fotografiranje, RO, FP računalništvo 5. in 6. r.  
Marinka Drofenik  ŠSS na OŠ Bistrica ob Sotli,  IUP in DSP,   ŠSS na OŠ Kozje   naloge, vezane na svetovalno delo v šoli, vodenje dela z nadarjenimi, sodelovanje pri projektnih nalogah, EMZŠ 
Tjaša Krošelj  učiteljica v OPB I, projekt Inovativna pedagogika   članica Aktiva ŠPO, članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, ŠŠD, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo, projektna zaposlitev Inovativna pedagogika 
Simona Krištofić  OPB II (2. in  3. razred)  LUM 1. razred  aktiv za 1. obdobje, tekmovanja, RO, cici vesela šola, plesna dejavnost, proslave in prireditve, dežurstvo 
Simona Lipej  TJA 4., 5., 6., 7., 8. in 9. r.,   FP TJN 5., 6. r., vodja Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda in članica Aktiva za kulturne dejavnosti, tekmovanja, RO, dežurstvo, angleška bralna značka, sindikalna zaupnica 
Andreja Dragovan  *do 2. 11. 2022  učiteljica v OPB III,   MAT 5. r.  Aktiv za 4. in 5. razred ter OPB, tekmovanja, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, dežurstvo 
Irena Černelč  knjižnica   članica Aktiva za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, raziskovalne naloge 
Nataša Škrabl  asistentka 3. r.   
Tjaša Lončar  asistentka 7. r.,  španščina, pripravnica   
10  Mateja Vojsk  asistentka 6. r.,   MAT 7. r. (1 ura nivojski pouk), DSP, nadarjeni MAT  članica Aktiva za naravoslovne dejavnosti in Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanja (logika, razvedrilna mat., matemček, logična pošast) 
11  Bogomir Marčinković  ravnatelj   
12  Nataša Martini  DSP, IUP,  SS vrtec  svetovalna služba v enoti Vrtec Pikapolonica 
13  Polona Pevec Pungeršek  GUM 6.–9. r.,   OPZ, MPZ, DSP,  OŠ Kozje  članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda in vodja Aktiva za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, revija OPZ in MPZ, RO, dežurstvo, mentorica šolskega parlamenta 
14  Marinka Šipec  KEM 8., 9. r., GOS 5., 6. r., NAR 6., 7. r.,  IP VEO,  organizator ŠP OŠ in vrtca  članica Aktiva za naravoslovne dejavnosti in Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja KEM, zlata kuhalnica, dežurstvo 
15  Barbara Verbančič  2.strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v OPB I (1. in 2. razred)  vodja projektnega tima EMZŠ, Aktiv za OPB, Aktiv za 1. obdobje, DSP, proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, šolska mediatorka, dežurstvo 
16  Tilen Druškovič  Pripravnik – razpis MIZŠ  Aktiv ŠPO, član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, ŠŠD, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo 

Gostujoči strokovni sodelavci

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE / OPRAVLJA DELO DRUGO
1 Franc Grobelšek LUM 6., 7., 8. in 9. r., IP LSv1 in + OŠ Kozje + OŠ Koprivnica član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, Aktiva za kulturne dejavnosti, Aktiva LUM, glasila, razstave, naslovnice, zloženke, natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, RO, delo z nadarjenimi
2 Urška Tomše TIT 6., 7., 8. IP Obdelava gradiv: Les, BIO 8. in 9.r. aktiv za 2. in 3. obdobje, aktin ND, glasila, razstave, čestitke, naslovnice, zloženke, natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, RO, delo z nadarjenimi, tekmovanje BIO

 

(Skupno 4.625 obiskov, današnjih obiskov 1)