V šolskem letu 2018/2019 bodo potekale od oktobra do vključno maja.

NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI MENTOR ŠT. UR

ŠT. UR

LETNO

Mladinski pevski zbor (5.–9. r.) Polona Pevec Pungeršek 4 140
Otroški pevski zbor (1.–4. r.) Polona Pevec Pungeršek 2 70
Dramski krožek Sabina Vračun 1 35
Socialni in kulturni kapital  Barbara Verbančič 1 35
Ustvarjalno družboslovni krožek Ivan Hriberšek 1 35
Jezikovno gibanje Simona Lipej 1 35
Varno na kolo Ksenja Belina 1 35
Prehrana in gibanje Marinka Šipec 1 35
Naravoslovno kuharski krožek (4., 5. r.) Andreja Dragovan 1 35
Plesni krožek Andreja Klakočer 1 35
Mali logik in gibanje (1.–3. r.) Brigita Toplišek 1 35
Logik (4.–9. r.) Nataša Kermc 1 30
Raziskovalni krožek Katja Kobe 1 20
Golf v šoli Roman Urek 1 15
Bralna značka 1 Simona Krištofić 1 15
Bralna značka 2 Brigita Toplišek 1 15
Bralna značka 3 Ksenja Belina 1 15

 

(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)