Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so se v letošnjem šolskem letu odločili za naslednje izbirne vsebine:

 

IZBIRNI PREDMETI  RAZRED  ŠT. UR/ TEDEN  ŠT. UR LETNO 
RETORIKA   9.   1  32 
GLEDALIŠKI KLUB  7. in 8.  1  35 
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – ROM  7., 8. in 9.  1  35 
LIKOVNO SNOVANJE II  7., 8. in 9.  1  35 
OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA  7., 8. in 9.  1  35 
ŠPANŠČINA 1   7.   2  70 
IZBRANI ŠPORT NOGOMET, 2. SK  7., 8. in 9.  1  35 
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA  7., 8. in 9.  1  35 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  RAZRED  ŠT. UR/ TEDEN  ŠT. UR LETNO 
ANGLEŠČINA  1.  2  70 
UMETNOST  4. in 5. (1. SK.)  1  35 
ŠPORT  4., 5. in 6. (2. SK.)  1  35 

(Skupno 872 obiskov, današnjih obiskov 1)