(GAMIFICATION FOR BETTER RESULTS -TEACH ME HOW TO PLAY)

Smo partnerska šola mednarodnega projekta Erasmus+ K2. Projekt traja dve leti (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020). Zaradi korona virusa so se nekatere projektne aktivnosti prestavile na šolsko leto 2020/2021.

KRATEK POVZETEK PROJEKTA:

Koordinatorska šola je I OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN  (Hrvaška), sodelujeta pa še šoli CEIP BERNARDINO PÉREZ  (Španija) in OŠ BISTRICA OB SOTLI (Slovenija).

Glavni cilj tega projekta je, da vsaka sodelujoča šola izdela dve didaktični igre iz  področja geografije in  zgodovine ter kulture in umetnosti. Igri bosta  temeljili na uporabi  IKT-tehnologije, saj si na ta način učenci lažje zapomnijo šolsko snov, učenje pa je tudi zabavnejše. Učenci bodo te igre predstavili eden drugemu in jih igrali. Tako bodo spoznavali geografske in zgodovinske posebnosti posameznih držav, ter njihovo umetnost in kulturo. S projektom vzpodbujamo uporabo IKT-ja pri pouku, razvijamo IKT veščine, vzpodbujamo učenje na splošno in učenje tujih jezikov, spoznavamo druge kulture in razvijamo kulturno zavest.

V prvem letu projekta smo uspeli izvesti dve mobilnosti učiteljev in učencev. Trije učitelji in šest učencev se je februarja 2019  udeležilo mobilnosti na Hrvaškem, prav toliko učencev in učiteljev pa je maja 2019 potovalo v Španijo. Aprila 2019 smo gostili učence in učitelje iz Hrvaške in Španije, ter jim predstavili svojo igro. Trenutno se izvajajo aktivnosti za pripravo druge didaktične igre.

Koordinatorica projekta: Simona Lipej, prof.

(Skupno 294 obiskov, današnjih obiskov 1)