Naziv upravičenca: OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI

 

 

Naziv operacije: PVS obdobje A – OŠ Bistrica ob Sotli  
Številka operacije (e-MA): OP20.01399  
Stroškovno mesto operacije: 3019  
Ime in priimek pomočnika vzgojitelja začetnika: Maša Cesar  
Obdobje izvajanja operacije 8. – 31. 12. 2017  
Naslov spletne strani, na kateri ste predstavili vsebino operacije http://www.osbistricaobsotli.si/prva-zaposlitev-pomv  
Datum poročila: 29. 12. 2017  

 

Pripravnica Maša Cesar je v naši ustanovi opravljala delo pomočnice vzgojiteljice v treh oddelkih našega vrtca. V kombiniranem oddelku 2-4 let in oddelku 2. starostnega obdobja je dopolnjevala sočasnost ter občasno pomagala v polovičnem oddelku 1. starostnega obdobja.

Pri delu je odgovorna in zanesljiva. Upošteva navodila in usmeritve vodstva vrtca, upošteva mnenje sodelavk in aktivno sodeluje v načrtovanju aktivnosti v vrtcu. Redno se vključuje v izobraževanje ter spremlja strokovno literaturo, ob morebitnih težavah pa vpraša za nasvet. Seznanila se je z različnimi metodami in oblikami vzgojno – izobraževalnega dela, elementi NTC učenja in elementi Montessori pedagogike. Pri delu z otroki je dosledna, domiselna in jih zelo spodbuja k samostojnosti. V kolektivu je lepo sprejeta, saj je delovna, prijazna in zanesljiva. Otroci so jo lepo sprejeli, jo upoštevajo ter sledijo njenim navodilom. Uspešno je pomagala pri izvajanju dejavnosti v vseh oddelkih našega vrtca. Aktivno se je vključila v urejanje in čiščenje prostorov (predvsem igralnice), igrač in didaktičnih pripomočkov.

Uspešno je opravila vseh pet nastopov s področja MATEMATIKE, NARAVE, GIBANJA, JEZIKA IN UMETNOSTI. Na nastope se je dobro pripravila. Občasno je potrebovala nasvet glede izbire ciljev in izvedbe metodičnega postopka. Bila pa je izvirna pri načrtovanju vsebine dejavnosti in izbire sredstev. Nekatera sredstva je izdelala sama (aplikacije, lutke na palici) Pri načrtovanju dejavnosti je dokaj dobro upoštevala razvojne zakonitosti, interese in sposobnosti otrok, zato pri izvajanju ni imela težav. Če pa so otroci česa niso razumeli ali jih ni pritegnilo, kot je načrtovala, se jim je znala prilagoditi. Poskrbela je za pestro ponudbo sredstev. Pri razlagi in podajanju navodil je bila jasna in kratka. Njen govor je ustrezen, zato otrokom, starim 2-3 leta, nudi primeren govorni vzorec. Svoje nastope je sproti in natančno evalvirala. Spremljala je odziv otrok in realizacijo zastavljenih ciljev, ki jih je poskusila doseči s ponudbo različnih dejavnosti in sredstev. Ugotovila je, kaj bi lahko spremenila oz. ponudila drugače. Otroci so pri nastopih vedno aktivno sodelovali.

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela pomočnice vzgojiteljice, kar je dokazala v času pripravništva. Uspešno sodeluje z vzgojiteljico pri izvajanju dejavnosti, elementov dnevne rutine ter med sprejemanjem in oddajanjem samostojno vodi skupino. Prav tako pozna in upošteva razvojne zakonitosti otrok ter zaznava njihove potrebe in interese. Dobro pozna vsebino kurikuluma za vrtce ter pri svojem delu upošteva predpisana načela. Uspešno navezuje stik s starši. Aktivno se je vključila v načrtovanje in izvedbo skupnih dejavnosti ter praznovanj na ravni celotnega vrtca (Tetka Jesen, teden otroka, dan vrtca, tradicionalni slovenski zajtrk). Seznanila se je z različnimi oblikami spremljanja in beleženja razvoja otrok in pri tem aktivno uporablja IKT sredstva. V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje vrtca (Letni delovni načrt vrtca, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu…)

 

Ime, priimek in podpis osebe, ki je pripravila poročilo: Sonja Zobec, pomočnica ravnatelja za vrtec
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:       Bogomir Marčinković, prof.

 

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)