VABIMO VAS,

da v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

Oddana ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 16. 11. 2021 do 10.00 ure na naslov naročnika OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 63A, 3256 BISTRICA OB SOTLI.

Ponudbe morajo, ne glede na način dostave, na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Vse prepozne ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil gospodarskim subjektom.

 Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 11. 2021 ob 10.01 uri v prostorih naročnika.

Dokumentacija:

–             Razpisna dokumentacija

–             Ponudbeni obrazci

–             Predračuni (sprememba 11. 11. 2021)

–             Splošne in dodatne zahteve po sklopih

 Bogomir Marčinković, prof.

ravnatelj

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)