SPOŠTOVANI STARŠI!

Tudi  za šol. l. 2021/22 bomo nekaj sredstev iz šolskega sklada namenili za pomoč pri kritju stroškov nabave delovnih zvezkov. Delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda so brezplačni. Pri dodeljevanju pomoči za učence od 4. do 9. razreda bomo upoštevali naslednje kriterije: prejemanje denarnega dodatka, dohodek na družinskega člana – do 4. dohodkovnega razreda, brezposelnost enega ali obeh staršev, starši samohranilci, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini, število nepreskrbljenih otrok v družini.

V kolikor želite uveljavljati pravico do pomoči za nabavo delovnih zvezkov, izpolnite prijavnico, ki jo najdete na šolski spletni strani in podpisano vrnite najkasneje do 21. 5. 2021 v šolski poštni nabiralnik ali pošljite po pošti.  Pri šolski svetovalni službi pa lahko vlogo oddate 28. 5. 2021 od 7- 13. ure

V kolikor bi imeli kakršno koli vprašanje  pokličite šolsko svetovalno delavko na tel. štev. 8001103 ali 8001100.

Na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov, Ur. list RS št. 59/99 ter 95. člena ZOŠ, Ur. list RS  št. 12/96 potrebujemo pisno soglasje staršev za zbiranje navedenih podatkov, ki bo sestavni del vloge.

DZ vloga sklad. pdf

Šolska svetovalna služba: mag. M. Drofenik

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)