Učitelji razredniki

Bogomir Marčinković ravnatelj, OID bogomirm@osbistricaobsotli.si
Brigita Toplišek 1. razred brigitat@osbistricaobsotli.si
Simona Krištofić 2. razred simonak@osbistricaobsotli.si
Ksenja Belina 3. razred ksenjab@osbistricaobsotli.si
Vanja Kolar Ivačič 4. razred vanjaki@osbistricaobsotli.si
Andreja Klakočer 5. razred andrejak@osbistricaobsotli.si
Ivan Hriberšek 6. razred ivanh@osbistricaobsotli.si
Dragica Šket 7. razred dragicas@osbistricaobsotli.si
Sabina Vračun 8. razred sabinav@osbistricaobsotli.si
Simona Lipej 9. razred simonal@osbistricaobsotli.si

Drugi strokovni sodelavci

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE / OPRAVLJA DELO DRUGO
1 Roman Drstvenšek FIZ 9 organizator inform. dejavnosti član aktiva za 2. in 3. obdobje, tekmovanja, informatizacija šole, razstave, snemanje, fotografiranje, RO, FP računalništvo. 5., 6.r.
2 Marinka Drofenik ŠSS na OŠ Bistrica ob Sotli, IUP in DSP, ŠSS na OŠ Kozje naloge, vezane na svetovalno delo v šoli,  vodenje dela z nadarjenimi, sodelovanje pri projektnih nalogah, EMZŠ
3 Tjaša Krošelj po programu Popestrimo šolo, košarka, ostali programi članica Aktiva ŠPO, članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, ŠŠD, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo, projektna zaposlitev Popestrimo šolo
4 Anica Hriberšek   učiteljica v OPB II Aktiv za 1. obdobje, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, CICI VŠ, tekmovanja, dežurstvo
5 Roman Urek ŠPO 5., 6., 7., 8. in 9. r. ŠZZ (2), NIP ŠPORT vodja Aktiva ŠPO, član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, ŠŠD, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo
6 Andreja Dragovan učiteljica v OPB III, MAT 5. r. Aktiv za 4. in 5. razred ter OPB, tekmovanja, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, dežurstvo
7 Irena Černelč knjižnica Članica Aktiva za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, raziskovalne naloge
8 Tjaša Lončar asistentka 6. r. španščina
9 Mateja Vojsk asistentka 5. r.
10 Bogomir Marčinković ravnatelj
11 Nataša Martini DSP, IUP, SS vrtec svetovalna služba v enoti Vrtec Pikapolonica
12 Polona Pevec Pungeršek GUM 6.–9. r., OPZ, MPZ, DSP, OŠ Kozje članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda in Aktiva za kulturne dejavnosti, proslave in prireditve, revija OPZ in MPZ, RO, dežurstvo, mentorica šolskega parlamenta
13 Marinka Šipec KEM 8., 9. r., GOS 5., 6. r., NAR 6., 7. r., IP NPH, organizator ŠP OŠ in vrtca članica Aktiva za naravoslovne dejavnosti in Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja KEM, zlata kuhalnica, dežurstvo
14 Nataša Škrabl asistentka 2. r.
15 Barbara Verbančič učiteljica v OPB I vodja projektnega tima EMZŠ, Aktiv za OPB, Aktiv za 1. obdobje, DSP, proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, šolska mediatorka, dežurstvo
16 Nika Drimel TJA 1-4, TJA 1-3 (OŠ Kozje) OPB I, projekt Inovativna pedagogika aktiv za 1. in 2. obdobje, proslave, prireditve, tekmovanja, RO, tečaj plavanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, varstvo vozačev, Računanje je igra, šolska kronika, vodja šolskega projektnega tima za uvajanje TJ v 1. VIO, vodja Aktiva za OPB, angleška BZ, lektoriranje in prevajanje (po potrebi), delo z nadarjenimi, dežurstvo

Gostujoči strokovni sodelavci

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE / OPRAVLJA DELO DRUGO
1 Franc Grobelšek LUM 6., 7., 8. in 9. r., IP LSv1 in + OŠ Kozje + OŠ Koprivnica član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, Aktiva za kulturne dejavnosti, Aktiva LUM, glasila, razstave, naslovnice, zloženke, natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, RO, delo z nadarjenimi
2 Urška Tomše TIT 6., 7., 8. IP Obdelava gradiv: Les, BIO 8. in 9.r. aktiv za 2. in 3. obdobje, aktin ND, glasila, razstave, čestitke, naslovnice, zloženke, natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, RO, delo z nadarjenimi, tekmovanje BIO

 

(Skupno 3.472 obiskov, današnjih obiskov 1)