Učitelji razredniki

ZAP. ŠT.  IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK / POUČUJE  DRUGO 
1  Nika Drimel  

1. razred 

vse predmete  

razen LUM,  

DOP, DOD 

TJA 2. in 3. r. 

vodja Aktiva ŠPO, Aktiv za 1. obdobje, proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, varstvo vozačev, dežurstvo, bralna značka, računanje je igra, angleška bralna značka, šolska kronika 
2  Brigita Ceraj 

2. razred 

vse predmete 

razen TJA,  

DOP 

Aktiv za 1. obdobje, proslave in prireditve, Zlati sonček, tekmovanja, aktivi za dejavnosti, varstvo vozačev, dežurstvo, bralna značka, Mali logik in gibanje 
3 

Ksenja  

Belina 

 

3. razred 

vse predmete  

razen TJA, kolesarski izpit 

vodja Aktiva za 1. obdobje, proslave, prireditve, tekmovanja, varstvo vozačev,  

Zlati sonček, tečaj plavanja, organizator informacijskih dejavnosti, aktivi za dejavnosti, EMZŠ, šolska mediatorka, dežurstvo, bralna značka 

4 

 

 

Vanja  

Kolar Ivačič 

4. razred/   

SLJ, MAT, LUM, DRU, GUM, NIT, ŠPO, DOP/DOD, organizator informacijskih dejavnosti 

vodja Aktiva za likovno umetnost, strokovni aktivi, natečaji, proslave, prireditve, dežurstvo, oblikovanje publikacij, šolska mediacija, RO, Vesela šola, Bobrček, dežurstvo, bralna značka, tekmovanja 
5 

Andreja Klakočer 

 

5. razred/  

SLJ, LUM, GUM, DRU, NIT, RAP, DOP/DOD, NIP UMET 

Aktiv za 2. triletje, tekmovanja, bralna značka, eko bralna značka, športnik bralec,  natečaji, proslave, prireditve, RO, dežurstvo, pedagoški vodja poletne šole v naravi, aktivi za dejavnosti 
6  Mateja Vojsk 

6. razred 

MAT 6., 7., 8. in 9. r.,  

DOP, DOD 

DSP, nadarjeni 

članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, vodja Aktiva za naravoslovno-tehniške dejavnosti, tekmovanja iz znanja matematike, dežurstvo 
7  Roman Urek  7. razred/ ŠPO 5., 6., 7., 8. in 9. r.  
ŠZS (2), NIP ŠPORT, RAP
član Aktiva ŠPO, član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, dežurstvo, RAP 
8  Ivan Hriberšek 

8. razred/ GEO in ZGO 6.–9. r.,  

DKE 7., 8. r.,  

jutranje varstvo 

član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanje iz geografije in zgodovine, RO, aktivi za dejavnosti, dežurstvo, prireditve (spominske ure ob državnih praznikih),  

vodenje šolskega sklada 

9  Simona Lipej 

9. razred 

TJA 4., 5., 6., 7., 8. in 9. r. 

NI I 

 

FP TJN 5., 6. r., vodja Aktiva za 3. triletje in članica Aktiva za kulturne dejavnosti, tekmovanja, RO, dežurstvo, angleška bralna značka, sindikalna zaupnica 

Drugi strokovni sodelavci

ZAP. ŠT.  IME IN PRIIMEK  POUČUJE / OPRAVLJA DELO  DRUGO 
Roman Drstvenšek 

FIZ 8, 9, IP UBE, 

organizator informacijskih dejavnosti 

član Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, tekmovanja, informatizacija šole, razstave, snemanje, fotografiranje, RO, FP računalništvo 5., 6. in 7. r.  
Marinka Drofenik 

ŠSS na OŠ Bistrica ob Sotli, 

IUP in DSP,  

ŠSS na OŠ Kozje  

naloge, vezane na svetovalno delo v šoli, vodenje dela z nadarjenimi, sodelovanje pri projektnih nalogah, EMZŠ 
Tjaša Lončar 

učiteljica v OPB III, španščina 1, projekt Inovativna pedagogika 5.0 

 

članica Aktiva ŠPO, članica Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja, Aktiv za 4. in 5. razred ter OPB, tekmovanja, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, dežurstvo RO, dežurstvo, projektna zaposlitev Inovativna pedagogika 5.0, Zlata kuhalnica 
Simona Krištofić  OPB II (2. in  3. razred) 
LUM 1. razred, RAP 
Aktiv za 1. obdobje, tekmovanja, RO, Cici vesela šola, ročne spretnosti, proslave in prireditve, dežurstvo 
Sabina Vračun 

SLJ 6., 7., 8. in 9. r., 

DOD, DOP, 

IP GLK 

članica Aktiva za kulturne dejavnosti, Aktiva učiteljev 2. triletja in Aktiva učiteljev 3. triletja, bralna značka, proslave in prireditve, tekmovanja, natečaji, lektoriranje, RO, dežurstvo, delo z nadarjenimi 
Tjaša Tomše 

učiteljica v OPB I,  

 

Aktiv za 1. obdobje ter OPB, tekmovanja, proslave, prireditve, aktivi za dejavnosti, dežurstvo 
Irena Černelč 

knjižnica 

 

članica Aktiva za kulturne dejavnosti, Aktiva učiteljev 2. triletja in Aktiva učiteljev 3. triletja, bralna značka S knjigo v svet, eko bralna značka, športnik bralec, proslave in prireditve, raziskovalne naloge 
Nataša Škrabl  asistentka 4. r.   
Matej Žibert  asistent 7. r.,    
10  Manuela Umek  asistentka 8. r.   
11  Bogomir Marčinković  ravnatelj    
12  Nataša Martini 

DSP, IUP,  

SS vrtec 

svetovalna služba v enoti Vrtec Pikapolonica 
13  Polona Pevec Pungeršek 

GUM 6.–9. r.,  

OPZ, MPZ, 

OŠ Kozje 

vodja Aktiva za kulturne dejavnosti, članica Aktiva učiteljev 2. triletja in Aktiva učiteljev 3. triletja,  proslave in prireditve, revija OPZ in MPZ, RO, dežurstvo 
14  Marinka Šipec 

KEM 8., 9. r., GOS 5., 6. r., NAR 6., 7. r.,  

IP VEO, 

organizator ŠP OŠ in vrtca 

članica Aktiva za naravoslovne dejavnosti in Aktiva učiteljev od 6. do 9. razreda, EMZŠ, tekmovanja KEM, zlata kuhalnica, dežurstvo, delo z nadarjenimi 
15  Barbara Verbančič 

2. strokovna delavka v 1. razredu,  

učiteljica v OPB I  

(1. in 2. razred) 

vodja projektnega tima EMZŠ, Aktiv za OPB, Aktiv za 1. obdobje, DSP,  proslave, prireditve, tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti, šolska mediatorka, dežurstvo 

 

(Skupno 5.772 obiskov, današnjih obiskov 2)