NAZIV PROJEKTA NOSILEC IZVAJALCI

 

VKLJUČENI

EMZŠ − ZDRAVA ŠOLA

(mednarodni projekt)

 

 

mag. Marinka

Drofenik, vodja šolskega

projektnega tima

Člani projektnega tima in ostali učitelji (Roman Urek, Marinka Šipec, Magda Sep, Lidija Umek, Anica Bercko).

vsi učenci,

učitelji in starši

 

ERASMUS + KA2 Strateško šolsko partnerstvo: Z igrifikacijo do boljših rezultatov – nauči me igrati 2018−2020 Bogomir Marčinković Člani projektnega tima in ostali učitelji (Simona Lipej − koordinatorica, Ivan Hriberšek, Sabina Vračun, Katja Kobe, Ksenja Belina, Stane Dragovan, Andreja Dragovan, Jaka Šket, Andreja Klakočer, Laura Čater). vsi učenci, učitelji in starši
ERASMUS + KA2 Strateško šolsko partnerstvo: Vseživljenjske veščine 2019−2021 Bogomir Marčinković Člani projektnega tima in ostali učitelji (Ksenja Belina − koordinatorica, Andreja Dragovan, Vanja Kolar Ivačič, Barbara Verbančič, Marinka Šipec, Brigita Toplišek, Stane Dragovan, Andreja Dragovan, Mateja Kolar, Franc Grobelšek, Katja Kobe, Laura Čater, Simona Krištofić). vsi učenci, učitelji in starši
ERASMUS + KA2 Strateško šolsko partnerstvo: Learning beyond reality 2019−2021 Bogomir Marčinković Člani projektnega tima in ostali učitelji (Vanja Kolar Ivačič – koordinatorica, Brigita Toplišek, Katja Kobe, Bogomir Marčinković). vsi učitelji
Inovativna učna okolja podprta z IKT Bogomir Marčinković Člani projektnega tima: Vanja Kolar Ivačič − koordinatorica,  Sabina Vračun, Polona Pevec Pungeršek, Stane Dragovan, Andreja Dragovan, Ksenja Belina, Simona Lipej, Franc Grobelšek, Laura Čater,  Andreja Klakočer, Brigita Toplišek, Jaka Šket.  

RASTEM S KNJIGO

(republiški projekt)

Stane Dragovan Sabina Vračun.

učenci 7. razreda

 

ZLATI SONČEK

(državni projekt)

Ksenja Belina

Brigita Toplišek,

Simona Krištofić, Ksenja Belina.

učenci 1., 2. in 3. razreda

RAČ. OPISMENJEVANJE

(šolski projekt)

o   informatizacija dela na šoli in urejanje naše spletne strani,

o   računalniška podpora pouka in interesnih dejavnosti,

o   izobraževanje strokovnih delavcev šole.

Stane Dragovan,

organizator informacijskih dejavnosti,

Bogomir Marčinković, ravnatelj

Vsi učitelji.

vsi učenci in strokovni delavci šole

 

 

 

 

ŠOLSKA MEDIACIJA Z VRSTNIŠKO MEDIACIJO

 

Vanja Kolar Ivačič

Ksenja Belina, Marinka Drofenik, Nataša Martini,

Barbara Verbančič,

vrstniški mediatorji.

vsi učenci
MREŽA ŠOL BIOSFERNEGA OBMOČJA KOZJANSKO IN OBSOTELJE Katja Kobe Učitelji projektnega tima. vsi učenci
Gleda(l)išče Sabina Vračun Sabina Vračun. učenci 7., 8. in 9. razreda
DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH Marinka Šipec Finančna uprava RS. učenci 7., 8. in 9. razreda
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Marinka Šipec Kuharice, tajnica, učitelji. vsi učenci

 

(Skupno 582 obiskov, današnjih obiskov 1)