Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • pomoč pri delu v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško-psih. področja;
 • pomoč učiteljem pri izdelavi individualiziranih programov;
 • vzpodbujanje drugačnih oblik sodelovanja s starši;
 • prizadevanje za nadaljnje razvijanje psihosocialne klime v šoli;
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole;
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor;
 • korektivno delo z učenci z motnjami v razvoju;
 • poklicno informiranje in orientacija (po programu);
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole;
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog;
 • aktualna problematika – raziskave;
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami;
 • spremljanje in spodbujanje dela z nadarjenimi učenci.

SVETOVALNO DELO NA ŠOLI OPRAVLJA PEDAGOGINJA, mag. Marinka Drofenik
Reference: Svetovalno delo opravlja šolska pedagoginja, mag. pedagoških znanosti. Končala je tudi dveletno izobraževanje iz Realitetne terapije oz. Teorije izbire in ima opravljeno izobraževanje NLP Diploma in NLP praktik. Absolvirala je tudi kar nekaj seminarjev iz Geštalt terapije. Je tudi izvajalka seminarja, z naslovom Promocija duševnega zdravja v šoli in habilitirana strokovna sodelavka Filozofske fakultete v Mariboru za področje didaktike. Za svoje delo je prejela republiško priznanje Zavoda za šolstvo RS.

(Skupno 925 obiskov, današnjih obiskov 1)