V šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 sodelujemo Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Vrtec Pikapolonica v  projektu norveškega finančnega mehanizma Uživajmo v zdravju. Projekt poteka pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, partnerji pa so Pedagoška fakulteta  in Fakulteta za šport iz Ljubljane, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut Jožef Stefan in drugi.

Cilj projekta je zmanjšanje in preprečevanje bolezni, povezanih s slabim življenjskim slogom, s poudarkom na zdravem prehranjevanju in telesni aktivnosti. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.uzivajmovzdravju.si/.

V okviru projekta smo spodbujali učence v šoli in otroke v vrtcu k pogostejšemu gibanju.  V ta namen smo ponovno uvedli minuto za zdravje ter vključili vaje s križnim gibanjem, z individualnimi programi vadbe smo spodbujali učence k večji telesni dejavnosti doma, izvedli smo športno popoldne za starše in otroke, motivirali smo učence za gibanje s pomočjo spletne strani GoNoodle in na šoli ponudili še dodatne možnosti za gibalne aktivnosti izven pouka.

Za starše in delavce šole smo izvedli predavanje o pomenu gibanja.

Učence in vrtčevske otroke smo ozaveščali o pomenu stročnic v prehrani ter jih spodbujali k pogostejšemu uživanju.  Učenci so postali sladkorni detektivi in so raziskovali o škodljivosti prevelikih količini sladkorja v prehrani  ter  primerjali med seboj različna živila glede na vsebnost sladkorja.  Spoznavali so pomen zajtrka in si pri razrednih urah ter naravoslovnih dnevih pripravljali jedi, primerne za zajtrk. Naučili so se, kako izbirati zdrava živila ter jih primerjali med seboj po kalorični vrednosti. Pozornost smo posvetili tudi  počasnejšemu uživanju hrane. Na temo zdrave prehrane smo izvedli didaktične igre in skupaj s starši pripravili zdrave namaze ter napitke.

Projekt smo prestavljali na prireditvi Kozjansko jabolko in zaključni konferenci projekta, kjer smo predstavili kratek film, gospod ravnatelj pa je sodeloval na okrogli mizi.

V okviru projekta smo si zastavili cilj, da bomo v 4 letih za 10 % zmanjšali odsotnost učencev  od pouka zaradi bolezni in za 2 % zmanjšali debelost ter za 10 % prekomerno prehranjenost otrok in da bo manj kot 2 % gibalno neučinkovitih otrok. Zato bomo še naprej izvajali športni krožek, vadbo golfa, košarke, rokometa, plesnih dejavnosti, rekreativni odmor, gibalne vaje za otroke s posebnimi potrebami, pohode v okolici šole in ponujali izbirne predmete s področja športa. Minuto za zdravje bomo popestrili z Brain gym vajami. V šoli in njeni okolici bomo postavili gibalne kotičke in uvedli EFT za več gibanja ter boljšo samopodobo. Učence bomo dodatno spodbujali za gibanje doma.

Še naprej bomo izvajali razredne ure in naravoslovne dneve s področja zdrave prehrane, ponujali izbirne vsebine s področja prehrane, imeli kuharski krožek in uvedli kuharski krožek za učence do 5. razreda, pripravljali razstave ob svetovnem dnevu hrane v jedilnici šole, izvajali shemo šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk, dan slovenske hrane. Znotraj pouka bomo dajali še več poudarka zdravi prehrani in pri tem  uporabljali didaktične igre in računalniško igrico. Ob svetovnem dnevu zemlje bomo razdeljevali semena ali sadike zelenjave. Vsako drugo leto bomo pripravili vsaj eno vsebino s področja zdrave prehrane na prireditvi za starše.

(Skupno 392 obiskov, današnjih obiskov 1)