Šola oziroma učitelji smo dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03).
Za učitelje in druge delavce v šolstvu je največje darilo učna uspešnost, zavzetost pri šolskem delu in dobro počutje učencev, zaupanje staršev in njihova podpora našem delu ter naše dobro opravljeno delo in veselje pri delu z mladino.
V današnjih časih zakoni, predpisi in uredbe določajo tudi stvari, ki so del vsakdanjega življenja, naših navad in prepričanj posameznikov. Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril podrobno določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril.Nekaj poudarkov uredbe:
Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti. Darila manjše vrednosti so darila, katerih tržna cena je od 20,86 € do 62,59 €, cenejša darila (do 20,86 €) so darila zanemarljive vrednosti, dražjih daril (nad 62,59 €) pa javni uslužbenec ne sme sprejeti. Za darila manjše vrednosti vodi šola seznam daril, v katerega se prejeta darila vpisujejo. Darilo večje vrednosti (torej več kot 62,59 €), pri katerem darovalec vztraja oziroma se prejemu darila ni mogoče izogniti, postane last zavoda oz. delodajalca. Od iste osebe javni delavec ne sme v enem letu prejeti več daril, ki v skupni vrednosti presegajo 125,18 €, tudi če gre za darila zanemarljive ali manjše vrednosti.
Zato predlagamo, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo omenjeno uredbo (spletna povezava je: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200358&stevilka=2934) in se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca.

Vodstvo šole.

(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 1)